Problematica dezvoltării de gen

Ce este genul?

Într-o primă fază, condițiile biologice și anumite fizice (cromozomi, organe genitale externe și interne, stări hormonale și caracteristici sexuale secundare) duc la determinarea sexului masculin sau feminin.

Pentru a determina genul, trebuie luate în considerare percepțiile sociale și culturale ale trăsăturilor și rolurilor masculine și feminine. Există o corelație considerabilă, dar nu totală, între sexul feminin și genul feminin și sexul masculin și genul masculin.

Copiii își învață sexul de la naștere. Ei învață cum ar trebui să se comporte pentru a fi percepuți de ceilalți și de ei înșiși, fie ca masculin sau feminin. De-a lungul vieții, acest lucru este întărit de părinți, profesori, colegi, cultura și societatea lor.

Genul este învățat printr-un proces de socializare și prin cultura societății în cauză. În multe culturi, băieții sunt încurajați în actele considerate a afișa trăsături masculine (și fetele invers) prin jucăriile oferite copiilor (mașini pentru băieți, păpuși pentru fete), tipul de disciplină aplicată, locurile de muncă sau carierele la care ar putea aspira și portretizarea bărbaților și femeilor în mass-media.

În ceea ce privește locurile de muncă și carierele, problemele care privesc femeile și rolul lor (sau nu) în procesul de dezvoltare au fost din ce în ce mai mult examinate de-a lungul anilor. Modalitățile de abordare a acestor probleme au variat, pe măsură ce înțelegerea poziției femeilor în dezvoltare și a rolurilor de gen în sine a crescut. Modalitățile de definire a poziției femeilor în dezvoltare s-au schimbat de-a lungul anilor. În anii 1970, deși femeile nu erau încă consultate în mod necesar, poziția lor cheie în procesul de dezvoltare a devenit mai larg recunoscută. Acest lucru a fost mai evidențiat în legătură cu problemele legate de populație și alimentație. Femeile erau privite ca resurse utile pentru a fi integrate în procesul de dezvoltare,  făcând anumite proiecte mai eficiente și mai de succes.

Diviziunea muncii în societate

Diviziunea muncii între sexe se explică cel mai bine prin gen, dar pentru că reproducerea se bazează pe o diferență biologică universală între bărbat și femeie, societățile folosesc acest lucru ca bază pentru alocarea altor sarcini. Aceste sarcini sunt alocate în funcție de conveniență și precedente în cultura particulară și determină rolurile masculine și feminine

Genul nu numai că variază de la o cultură la alta,  dar variază și în interiorul culturii în timp, cultura nu este statistică, ci evoluează. Societățile devin mai complexe, rolurile jucate de bărbați și femei nu sunt doar determinate de cultură ci și de factori socio-politici şi economici.

De ce este genul o problemă de dezvoltare?

Rolurile pe care femeile le joacă sunt diferite față de orice societate, iar situația lor este determinată de legislație, normele religioase, statutul sau clasa economică, valorile culturale, etnia și tipurile de activitate productivă ale țării, comunității și gospodăriei lor. Femeile sunt de obicei responsabile pentru munca casnică, îngrijirea copiilor, familie, sănătate, gătit și furnizarea de alimente și alte servicii casnice. În majoritatea societăților, acestea joacă, de asemenea, un rol major în activitățile productive ale familiei, în agricultură, servicii de muncă casnică plătită, și alte activități generatoare de venituri .În unele societăți au și roluri comunitare clare.

În fiecare dintre aceste domenii, procesul de dezvoltare a afectat adesea în mod negativ – reproducerea, producția și comunitatea – femeile.

Există un decalaj mare între participarea economică ridicată, dar nerecunoscută, a femeilor și puterea lor politică și socială scăzută, iar strategiile de dezvoltare au luat de obicei nevoile celor mai vocali și activi din punct de vedere politic ca punct de plecare. Rolurile reproductive, productive și sociale sau comunitare pe care le joacă femeile trebuie analizate la fel ca și rolurile jucate din punct de vedere economic și social de bărbați.

Prin examinarea rolurilor bărbaților și femeilor, se va ajunge la o mai bună înțelegere a nevoilor lor și implicarea în putere și luarea deciziilor în jurul sarcinilor și problemelor specifice.

 Un aspect foarte important este că ponderea femeilor în muncă a fost de o importanță mult mai vitală pentru întreținerea gospodăriei decât munca bărbaților, chiar și aprovizionarea cu hrană adusă de femei era mult mai importantă decât cota bărbaților, hrana colectată de femeie era mult mai importantă, hrana de bază a nativului, din punct de vedere economic (familie) este în întregime dependentă de munca femeii.

Studiile despre rolurile femeilor în agricultură de la un eșantion de oameni africani care trăiesc în Senegal, Gambia, Uganda și Kenya arată că femeile contribuie cu 60% și 80% din munca agricolă totală efectuată.

Cum să abordăm genul în dezvoltare?

Este o importanță vitală în munca de dezvoltare să nu se folosească noțiuni importate de gen și să nu se considere „comunitatea” și „gospodăria” ca unități de bază. Trebuie să trecem dincolo de gospodărie și să o descompunem în părțile ei componente. Prin evaluarea și înțelegerea rolurilor de gen într-o societate dată, nevoile specifice ale femeilor și bărbaților pot fi constatate și abordate în cadrul proiectelor.

Cerința practică principală pentru încorporarea unei analize de gen în dezvoltare este să se consulte și să asculte femeile, astfel încât rolurile și nevoile rezultate ale acestora să fie mai bine înțelese. Modul în care problema genului este abordată de fapt depinde de direcția politicii , o abordare este aceea de a concepe proiecte și programe pentru a face viața „mai ușoară” femeilor și pentru a le ajuta în sarcinile de gen care le sunt date.

De exemplu, un proiect agricol ar putea include acordarea de sprijin pentru sarcinile agricole feminine, precum și pentru cele efectuate de bărbați. Nevoile femeilor de echipamente mai bune și consiliere ar trebui luate în considerare.  Pe frontul casnic, proiectele ar putea avea ca scop atenuarea greutaților și a solicitărilor fizice.

Fie că se lucrează cu femei singure sau în cadrul comunității în ansamblu, obiectivul principal ar fi să le permită femeilor să își îndeplinească mai bine rolurile existente.

O abordare alternativă, dar complementară, este contestarea status quo-ului sau abordarea inegalităților percepute între bărbați și femei. Aceasta ar putea implica, de exemplu, munca pentru schimbarea legilor care discriminează femeile, creșterea accesului femeilor la pământ, acordarea femeilor puterii de decizie  în cadrul proiectelor. Scopul este schimbarea socială ,dreptatea și împuternicirea în retorica lor, satisfacerea nevoilor femeilor pentru o schimbare mai radicală ar trebui să se încadreze în abordarea politică adoptată a genului.

De ce abordarea inegalității de gen este tabu și totuși abordarea inegalităților în ceea ce privește bogăția și clasa, nu este? Când tradiția și atitudinile culturale față de gen vor fi  clarificate, atunci relațiile reale de gen pot fi evaluate și abordate în cadrul unui program sau proiect.

Dezvoltarea este un proces care ar trebui să implice toți membrii unei societăți în aceeași măsură, în funcție de nevoile lor individuale.

Proiectul Acces la cariera de succes Pillonul 2 promovează egalitatea de gen.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul 2 susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil. Alte activități prevăzute în proiect includ webinarii și cursuri care susțin angajabilitatea și antreprenoriatul. Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul II sunt disponibile pe site-ul dedicat http://www.acces-p2.ceccar.ro.

Leave a Comment