Diferența de remunerare între femei și bărbați

Deoarece săptamana aceasta am sărbătorit Ziua femeii, dorim  să vă aducem în atenție diferențele salariale și de oportunități în carieră dintre femei și bărbați.

În 1957 in Tratatul de la Roma a fost introdus principiul remunerației egale pentru munca egală dar cu toate acestea diferența de remunerare încă este prezentă cunoscând mici ameliorări în ultimii ani.

De curând  au fost raportate statistici oficiale conform cărora Romania se afla pe penultimul loc în UE, ultimul fiind ocupat de Luxemburg,  în ceea ce privește decalajul salarial femei – bărbați, cu doar 3,3%, față de o medie a țărilor UE de 14,1%. Decalajul este calculat ca raport între salariul mediu al bărbaților și cel al femeilor.

Deoarece majoritatea femeilor îngrijesc copiii sau fac menajul în casă ,acestea au mai multe ore de muncă neremunerată astfel reducându-se timpul  pentru munca remunerată: conform unor statistici din 2018, aproape o treime dintre femei (30%) lucrează cu jumătate de normă, în timp ce doar 8% dintre bărbați lucrează cu jumătate de normă. Dacă se iau în calcul atât orele de muncă neremunerată cât și cele remunerate, femeile muncesc mai multe ore pe săptămână decât bărbații.

Un alt aspect pentru care femeile își întrerup cariera îl reprezintă responsabilitățile familiale.

Conform PwC Romania, se observă  că diferenţa cea mai mare este la nivel de operator (16,4%), explicaţia fiind legată tot de tipul de posturi ocupate de femei. De exemplu, la nivel de muncitor/operator, femeile ocupă mai degrabă roluri necalificate şi, deci, mai slab remunerate. Cea mai mică diferenţă este la nivelul supervizorilor/şefilor de echipă, unde nu sunt diferenţe semnificative în cerinţele posturilor.

Remunerația egală pentru muncă egală nu ține doar de justiție, ci este și benefică pentru economie, deoarece femeile, câștigând mai mult, pot cheltui mai mult. Acest lucru ar crește baza fiscală și ar reduce povara asupra sistemelor de ajutor social.Studiile arată că o reducere de un punct procentual în diferența de remunerare ar duce la o creștere a produsului intern brut cu 0,1%.

Pe 21 ianuarie 2021 eurodeputații au adoptat o rezoluție privind Strategia UE pentru egalitate de gen, subliniind că femeile primesc adesea doar salariul minim și lucrează în condiții precare. De aceea ei solicită îmbunătățirea salariilor și a condițiilor de muncă în sectoare cu personal majoritar feminin, cum sunt sănătatea, îngrijirile și vânzările.

Proiectul Acces la cariera de succes Pilonul 2 promovează egalitatea de șanse, combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală și asigură accesul egal la activitățile desfășurate.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul 2 susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil. Alte activități prevăzute în proiect includ webinarii și cursuri care susțin angajabilitatea și antreprenoriatul.

Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul II sunt disponibile pe site-ul dedicat  http://www.acces-p2.ceccar.ro

Leave a Comment