Dezvoltare Durabila

Pentru conceptul de dezvoltare durabilă, în limba romană se folosește termenul de sustenabilitate.

Acesta presupune desfașurarea anumitor activităti de către oameni fără a epuiza resursele existente, protejând mediul fără a compromite satisfacerea nevoilor generațiilor viitoare.

Dezvoltarea durabilă ni se adresează nouă, oamenilor, având ca scop schimbarea mentalității noastre în direcția unui management mai bun al resurselor.

Aplicarea principiului dezvoltării durabile în inițiativele antreprenoriale trebuie să urmărească asigurarea echilibrului între aspectele legate de mediu, creșterea economică în cadrul POCU și coeziunea socială.

Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.

Trebuie găsite metode pentru reducerea dioxidului de carbon, spre exemplu pot fi achiziționate și utilizate echipamente ”eco-friendly”, trebuiesc găsite metode pentru managementul deșeurilor, spre exemplu implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor, reutilizarea, recuperarea și reciclarea deșeurilor, reducerea volumului de deșeuri, este recomandată achiziționarea și utilizarea de echipamente cu consum redus de energie.

Proiectul Acces la cariera de succes Pilonul 2 promovează dezvoltarea durabilă.

Proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul 2 susține tranziția studenților de la educație la piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a urma stagii de practică la firme ce activează în domeniul financiar-contabil. Alte activități prevăzute în proiect includ webinarii și cursuri care susțin angajabilitatea și antreprenoriatul.

Mai multe informații despre proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul II sunt disponibile pe site-ul dedicat  http://www.acces-p2.ceccar.ro

Leave a Comment