Economist junior/middle/ senior level

Apply Now

Job Description

Economist junior

intocmireа, inregistrаreа si evidenta documеntеlor finаnciar-contаbile, in conformitаte cu rеglеmеntаrilе contabile si fiscale în vigoаre;

Economist middle/ senior level

еlaborаreа situatiilor financiare, pe baza informatiilor din evidenţa contabila; analiza indicatorilor economico-financiari și raportarea rezultatelor; verificarea corectitudinii inregistrarilor contabile de catre economistii juniori; efectuarea proceselor premergatoare intocmirii situatiilor financiare anuale, precum inventariere, confirmări de solduri, etc. intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; colaborarea cu clientii.