Apply Now

Job Description

Ținerea evidenței contabile în strictă conformitate cu toate normele care reglementează acest domeniu in programul Asis Plus.
Abilități de a lucra independent și în echipă.
Responsabilitate, corectitudine și punctualitate.
Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).