SC MINET SA angajeaza ECONOMIST

Apply Now

Job Description

Asigura si raspunde de desfasurarea continua si in bune conditii a operatiunilor specifice activitatii financiar – contabile, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare:
– efectueaza si inregistreaza operatiunile specifice (ordine de plata, emitere facturi, evidena incasari, registru casa);
– efectueaza evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor;
– tine legatura cu bancile, clientii si furnizorii (interni si externi) dovedind proactivitate in rezolvarea cu succes si la timp a situatiilor care pot apare;
– intocmeste corect declaratiile specifice, lunare, trimestriale si anuale, cu respectarea termenelor de raportare legala.
Asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si reglementarile interne ale societatii;
Intocmeste si semneaza situatii si rapoarte financiar – contabile (balanta si bilantul societatii, etc.) si verifica corelarea acestora;
Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar – contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
Reprezinta societatea in fata organelor de cotrol de specialitate, in relatia cu bancile/alte institutii financiare, cu persoanele/organizatiile cu care intra in contact in interes de serviciu.
CV-urile pot fi trimise la hr@minet.ro.