Application deadline closed.

Job Description

Inregistrarea in evidenta contabila a facturilor de la furnizori si clienti;
Urmarirea si operarea documentelor de incasari si plati prin banca;
Intocmire note contabile, registre contabile, documente centralizatoare;
Asigurarea desfasurarii ritmice si in bune conditii a unor operatiuni specifice activitatii financiar-contabile (decontare cu furnizorii si beneficiarii, inregistrare facturi, reglare balante de
stocuri, analiza lunara a conturilor etc.)
Realizare centralizatoare, rapoarte de activitate specifice postului;
Operarea si analiza incasarilor si platilor prin banca sau casa, urmarirea circuitului documentelor, conform procedurilor de lucru ale unitatii;
Operarea si analiza documentelor de intrare-iesire in/din societate.