Economist – contabil

Apply Now

Job Description

• evidența contabilă a unui portofoliu de clienți;
• asigură întocmirea, circulaţia raţională şi păstrarea documentelor care stau la baza înregistrărilor contabile;
• asigură evidenţa intrărilor și ieşirilor, întocmirii corecte şi la timp a documentelor specifice, precum şi a respectării măsurilor stabilite referitor la circulaţia documentelor utilizate la efectuarea înregistrarilor contabile;
• efectuează inventarierea furnizorilor şi clienţilor pe baza extraselor de cont şi confruntă datele cu evidenţa primară;
• verifică corespondenţa soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont;
• realizează calcule privind stabilirea impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat/bugetelor locale;
• întocmește și depune declarații fiscale și situații financiare;
• îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor precum şi salvarea datelor informatice;
• stabilește politici și proceduri contabile aplicabile fiecărui client;
• răspunde de evidenţele contabile repartizate.