Contabil Junior

Application deadline closed.

Job Description

Responsabilitățile principale ale postului, fără a se limita la acestea:

• Inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor tranzactiilor clientilor alocati;
• Intocmirea si inregistrarea declaratiilor fiscale aferente clientilor alocati;
• Pregătirea dosarelor pentru obținerea certificatelor fiscale ;
• Intocmirea situațiilor de înregistrare sedii secundare si alte declaratii fiscale ;
• Completarea registrelor obligatorii ;
• Respectarea legislației contabile în vigoare, studierea si insusirea modificarilor legislative in domeniu;
• Intocmirea rapoartelor statistice solicitate de fiecare client.

Pentru majoritatea activitatilor specificate se va face training la locul de munca. Oportunitate pentru studenti sau proaspetii absolventi de a se specializa in domeniu.