Application deadline closed.

Job Description

– Verificarea intocmirii corecte a documentelor primare;
– Operarea documentelor contabile in softuri specializate de contabilitate;
– Intocmire declaratii fiscale;
– Intocmirea de situatii lunare pentru clienti si furnizori;
– Alte activitati specifice.