alexandraailiesei

4 March 2002

About Candidate

Location

Education

S
Studii universitare de licență 2020-2023
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor specializarea- Contabilitate și informatică de gestiune

S
Studii universitare de master 2023-prezent
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor specializarea- Sisteme informaționale pentru afaceri

Work & Experience

M
Membru Call Center „Student la Cuza” 2021 5 July 2021 - 9 September 2021
Proiect"Șanse egale la educație-echitate în societate!"în cadrul Universității„Alexandru Ioan Cuza”

Activități specifice în cadrul Call Center-ului „Student La Cuza” • asistență telefonică cu privire la platforma de înscriere ; • comunicarea prin mesaje de tip SMS, WhatsApp cu viitorii studenți ai Universității în vederea rezolvării problemelor, erorilor întâmpinate de aceștia în procesul de înscriere;

S
Stagiu de practică de specialitate 4 April 2022 - 25 May 2022
S.C. DISCOUNT CONSULT S.R.L.

• Efectuarea a 90 de ore de practică de specialitate. • Capacitatea de a: elabora documentele financiare de sinteză, interpreta informaţiile conţinute de situaţiile financiare anuale, utiliza resursele informatice în domeniul financiar contabil • Sarcini specifice: • folosirea adecvată a limbajului de specialitate şi a termenilor consacraţi la nivelul profesiei contabile • identificarea problemelor, respectiv formularea de soluţii pertinente, bazate pe raţionament profesional, pe baza informaţiilor din situaţiile financiare • identificarea metodele de securitate pentru a se asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea informaţiilor financiar-contabile • Redactarea unui dosar de practică ce include componentele din structura tematiciipentru contabilizarea operațiunilor economico-financiare pentru o organizație de tip societate comercială. • Nota finală pentru dosarul de practică-10.00

M
Membru echipa de studenți de la Call Center UAIC 2022 7 July 2022 - 9 September 2022
Proiect „Educație pentru o societate echitabilă”în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”

• Participare la sesiunea de instruire privind utilizarea dispozitivelor pentru centrala telefonică; • Implicare zilnică în preluarea apelurilor telefonice primite de la candidații la admitere pe tematica informații despre platforma de admitere https://eadmitere.uaic.ro/; • Raportare la finalul zilei a activităților desfășurate în call center; • Notificarea coordonatorilor call-center-ului cu privire la situații deosebite în timpul apelurilor telefonice.

Awards